Vi hjälper verksamheter att identifiera och implementera nya tekniska lösningar för att skapa långsiktig konkurrenskraft.

Vår teknikfilosofi är öppen och utgår ifrån att det är smartare att använda befintlig teknik än att själv återuppfinna hjulet. Det ger verksamheter långsiktig konkurrenskraft, och flexibilitet nog att kunna byta ut delar av den tekniska plattformen i takt med att det utvecklas nya lösningar som levererar bättre resultat.

Snabb MVP-utveckling

Modern produktutveckling handlar inte längre om att färdigställa en perfekt produkt i laboratoriet, för att sedan lansera den på marknaden. Tvärtom handlar det om att få feedback från användarna så tidigt som möjligt. Därför fokuserar vi på att utveckla lösningar som endast inkluderar absoluta kärnfunktioner i den första versionen, för att sedan förbättra funktionen ofta och effektivt i samarbete med användarna.

Trigger Tech hjälper dig att utveckla enkla men testbara MVP:er (Minimum Viable Product) av produktidéer på två till fyra veckor. Därmed kan verksamheter med en liten investering testa användarbehovet för en produkt, minska riskerna och öka oddsen för framgång och hastigheten i processen för produktutveckling.

Triggers testpanel

Användartester har blivit en central del av de metoder som Trigger utvecklar. Utan tidig feedback från användarna förlorar vi värdefulla insikter som ger bättre möjligheter för att göra nödvändiga justeringar av allt från strategi och nya distributionsformer, till produkter och kommunikation som levererar på användarnas behov.

Därför har vi tagit fram en testpanel som består av människor med olika demografi, olika livssituationer och värderingar, som vi använder för att få input för allt som vi utvecklar. Inom detta arbete testar vi ofta olika lösningar för att få feedback på vilken version som fungerar bäst. Vi använder testpanelen för att få snabba svar via digitala undersökningar, men också som en bas för att rekrytera deltagare till fokusgrupper och djupintervjuer när det behövs.

Stegvis teknikuppgradering

Vi genomför enkla analyser av effektiviseringspotentialen i verksamheter. Utifrån detta ger vi rekommendationer för hur verksamheten kan applicera befintlig teknik på olika områden för att effektivisera och optimera processer som förbättrar vardagen för verksamhetens medarbetare, användare och ledning. Därefter gör vi en prioritering, och sätter upp samt implementerar tekniklösningar som anpassas efter verksamhetens behov.

Två verktyg som vi arbetar med för att effektivt genomföra detta är Plug & Play och mikrotjänster:

Plug & Play – Effektiv teknikstrategi:
En modern teknikstrategi utgår från att hitta den teknik som redan har utvecklats, och sätta ihop olika lösningar som gemensamt kommer att leverera på verksamhetens behov. På så sätt kan verksamheten dra nytta av den innovation som redan pågår internationellt, och enkelt byta ut föråldrade lösningar för att säkerställa den tekniska konkurrenskraften även i en värld där utvecklingen går allt snabbare.

Mikrotjänster – Modern mjukvaruarkitektur:
Micro Service Architecture (MSA) är ett nytt sätt att tänka gällande hur man bygger programvara. En mikrotjänstearkitektur består av små, oberoende tjänster som samverkar för att leverera en helhet. Mikrotjänster utvecklas och arbetar oberoende av varandra och ger därmed en lösare koppling, bättre fördelning av ansvarsområden och en mycket bättre skalbarhet än mer traditionella lösningar.

Kontakta oss om du vill veta mer om Trigger Tech