Vi hjälper verksamheter att möta omvärldens förändringar med en flexibel organisation, förändringsbenägen kultur och modiga ledare

Åtta av tio förändringsprocesser misslyckas eftersom människor som arbetar i organisationen inte är villiga att förändras. Därför måste vi hitta nya lösningar på alla nivåer i organisationen, och genom detta skapa engagemang och en gemensam vilja att bidra till utvecklingen.

Analys av framtidens organisation

Många verksamheter är beroende av dagens teknik och gamla modeller som verktyg för att lösa sina arbetsuppgifter. Trots att vi vet att morgondagen kommer att se radikalt annorlunda ut. För att lyckas möta den nya verklighet som kommer måste verksamheter vidta åtgärder för att utveckla organisationen idag, innan det blir för svårt och smärtsamt.

Vi hjälper verksamheter att definiera hur framtidens organisation ska se ut. Hur ny teknik kan implementeras för att förändra det dagliga arbetet, och man på bästa sätt kan möta framtidens krav på ny kompetens och livslångt lärande. Tillsammans arbetar vi fram en modell för hur organisationen ska se ut imorgon. Vi hjälper dessutom verksamheter att utveckla verktyg och processer för att nå dit – dag för dag, steg för steg.

Förändringsbenägen kultur

Den mänskliga hjärnan är programmerad för att föredra det välbekanta och förutsägbara, som för arbetsdagen och livet tryggare. Just därför blir det extra viktigt att skapa en kultur som främjar förändring. Medarbetarna måste förstå att nyfikenhet är en avgörande konkurrensfördel. Att man utvecklas mest som person och organisation om man gör saker som man aldrig provat förut, och att det är helt okej att misslyckas.

Vi hjälper verksamheter att skapa och implementera ett praktiskt kulturprogram som stimulerar förändringsbenägenhet. Genom att engagera medarbetarna i kulturarbetet, säkrar vi att de får möjlighet att påverka arbetet och känna ägarskap och stolthet över det som skapas. Vi tar även fram bevis för att förändringen faktiskt fungerar – för är det något som engagerar oss människor så är det positiv respons.

Labb

Dagens omställningsmodell uppfanns på 80-talet, då utvecklingen gick sakta och alla hade lång tid på sig att analysera och implementera förändringar i organisationen och verksamheten. Idag drar konkurrenterna ifrån direkt om en verksamhet inte utvecklas kontinuerligt.

För att lyckas med detta behövs en metodisk approach för att arbeta i mindre skala med att testa, misslyckas, lära, förbättra, lyckas och så småningom skala upp de lösningar som ger bäst resultat.

Vi hjälper verksamheter att skapa ett internt labb med tvärvetenskaplig kompetens som arbetar för att hitta och skapa nya lösningar. Labbet följs upp med coaching och utvärdering längs vägen.

Användarorienterad organisation

I en tid då förändringstakten ökar radikalt är behovet av att snabbt reagera på kundernas behov och feedback större än någonsin. Inom ramarna för en traditionell organisation är detta nästintill omöjligt. Därför har vi utvecklat en modell som fokuserar på användarna. Modellen bygger på en tvärvetenskaplig approach, nära kundkontakter och snabb reaktivitet.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi arbetar med organisationsutveckling