Vi hjälper människor i organisationer att lära sig det som behövs för att möta digitaliseringen.

Behovet av nya kunskaper är enormt. För att vi ska kunna bidra till att positionera verksamheter för framtiden måste vi också se till att dess medarbetare har den kompetens som krävs. Därför har vi utvecklat kompetenshöjande verktyg som hjälper en verksamhets medarbetare att lära sig det som behövs för att skapa värde – även i framtiden.

Startup skills

Moderna startups är orädda. De skapar ny teknik och testar allt på sina användare så snart de har utvecklat en prototyp. På så sätt lyckas de hålla en blixtsnabb utvecklingstakt med en helt annan dynamik än vad etablerade verksamheter med gamla organisationsmodeller och system kan leverera. Detta innebär att etablerade företag halkar efter.

Startup skills är ett program för kompetensutveckling som kopplar samman etablerade och nystartade verksamheter. Genom praktiskt arbete och mentorskapsprogram låter vi nyckelpersoner i de etablerade verksamheterna lära sig av innovativa startups.

Effektivisering med Ed-Tech

De flesta verksamheter har utvecklat ett antal egna kompetensprogram. Allt från introduktionsprogram till utbildning inom en viss kompetens och program för kultur- och ledarskapsutveckling. Ändå har få aktörer använt och integrerat modern utbildningsteknik för att öka effektiviteten i de interna programmen, vilket hindrar dem från att få ut maximal effekt av sina insatser.

För att öka effekten av en verksamhets egna kompetensprogram utgår vi från befintligt utbildningsmaterial, och höjer värdet på detta genom att implementera ny teknik. Exempelvis använder vi Kahoot, Teachmenow, Mooca, VR/AR och liknande för att öka medarbetarnas motivation och inlärningsnivå.

Från traditionell driftsansvarig till modern förändringsledare

I en tid när etablerade modeller för hur man tjänar pengar, styr och organiserar sig utmanas från alla håll, blir verksamhetens ledning viktigare än någonsin.

Trots detta utgår dagens ledarroll ofta från en förlegad syn på verksamhetsledare som driftsansvariga. Rollen bär med sig ett ensidigt fokus på att upprätthålla och förvalta verksamheten, vilket kanske fungerar i en stabil och stadig tid. I framtiden kommer dock förändringar att ske allt snabbare, och då krävs en helt ny typ av ledarskap.

Vi har bred erfarenhet av vad som krävs av en ledare i en tid där allt går så snabbt att det är nästintill omöjligt att hänga med. Kombinerat med Triggers metodik för affärsutveckling använder vi vår egen erfarenhet som grund när vi genomför individuell ledarcoaching och program för chefer som behöver stöd i steget från att vara traditionell driftsansvarig till att bli en modern förändringsledare.

Presentationer och workshops

Trigger har tillgång till flera kända talare, och kan erbjuda en mängd olika workshops och föreläsningar.

Våra rådgivare besitter bland annat expertis inom följande områden:

• Positionering för framtiden
• Tekniken som vänder upp och ner på spelreglerna
• Konsumentbeteenden i en ny era
• Affärsmodeller som förändrar allt
• Framtidens kompetens
• Steget från produktleverantör till samhällsaktör
• Marknadsföring på användarnas villkor

Vill du veta mer om vårt kompetenserbjudande? Hör av dig!