Vi utvecklar syftesdriven kommunikation som engagerar människor

Kommunikation är en avgörande del av all utveckling. Oavsett om det gäller att utveckla en organisation, ompositionera ett varumärke eller bygga upp en helt ny affär, måste verksamheter kommunicera på ett sätt som engagerar.

Det är produkten som placerar verksamheten i en digital tid. Användarupplevelsen som är nödvändig för en långsiktig relation. Användarrelationen som skapar grunden för lojalitet, ambassadörskap och rekrytering av nya användare. Det ställer nya krav på helhetstänkande, öppenhet och relevans. Därför har vi vidareutvecklat vår metod för att skapa personligt engagemang som garanterar effektiva resultat i en digital tidsålder, där det viktigaste värdet skapas i dialogen med intressenter och målgrupper.

Personligt engagemang

Modern marknadsföring handlar om att skapa värde för användarna genom den existerande relationen och dialogen med varumärket. Ju större värde man skapar för sina användare, desto mer lojala blir de och desto mer pratar de om ens verksamhet.

I våra kommunikationsstrategier tar vi utgångspunkt i en kundresa, där vi analyserar vad målgruppen gör under ett genomsnittligt dygn. Utifrån detta skräddarsyr vi strategier för hur verksamheten kan skapa mikromarknadsföring genom att öka värdet i kunddialogen på ett sätt som löser problem, informerar och inspirerar målgruppen. Strategin byggs upp kring målgruppens faktiska behov och beteenden, för att möjliggöra relevant kommunikation som alltid skapar ett personligt och äkta engagemang.

Genom att stärka användarrelationer på det här sättet får verksamheten ett bra verktyg för hur man använder den befintliga dialogen som huvudkanal för all marknadsföring. En fördjupad användarrelation stärker inte bara varumärkets position, utan öppnar även upp för nya affärsmöjligheter genom att använda användardata till att utveckla nya produkter och tjänster, och knyta till sig attraktiva samarbetspartners.

Kontinuerlig vidareutveckling är en viktig del av strategin, eftersom kärnan i planeringen bygger på användardata som vi använder för att leverera bättre lösningar och mer relevant kommunikation för varje dag som går.

Morgondagens mediestrategi

Morgondagens planer för media och styrmedel kommer att se helt annorlunda ut. Medielandskapet håller på att skrivas om, omvärldens krav och förväntningar likaså. För att framgångsrikt utveckla planer för marknadsförings- och kommunikationsinsatser, måste man även ha en plan för hur man anpassar sina egna strategier och budgetinvesteringar efter de förändringar som sker.

Vi har utvecklat verktyg som hjälper verksamheter att förstå utvecklingen. Utifrån detta lägger vi en mediestrategi för framtiden, inklusive kostnads- och effektanalys som mäts mot utmaningar och möjligheter som följer medieutvecklingen och förändringen i användarbeteenden.

Samhällspositionering

För att en verksamhet ska betyda något för sina målgrupper även i framtiden måste den prata om något mer än sig själv. Den måste göra något som tillför värde i sina målgruppers liv, genom att bidra positivt till samhället omkring. Den måste ta steget från att vara en produktleverantör till att bli en samhällsaktör, som aktivt engagerar sig i problem som är relevanta för samhället och för den egna verksamheten.

I processen med att utveckla en plattform för samhällspositionering kartlägger vi de olika ämnen och frågor som målgrupperna bryr sig extra mycket om. Utifrån dessa analyserar vi vilka som är relevanta och trovärdiga för verksamheten att engagera sig i, och utvecklar därefter en plan för vilka hjärtefrågor och projekt som kan aktiveras för att bygga en stark och långsiktig samhällsposition.

Utvecklingsdrivande kommunikation

Under kommande år kommer förändringsbenägna medarbetare att vara en avgörande konkurrensfördel för verksamheter. Kontinuerlig transformation är den nya standarden i en tid där allt går snabbare och snabbare. Trots detta saknas förändringsbenägenhet hos många verksamheter och medarbetare. För att framgångsrikt utveckla en organisation, måste medarbetarna vara delaktiga i processen. Det kräver kunskap, motivation, förklaring, feedback och uppföljning. Med andra ord är kommunikation ett viktigt verktyg.

Vi har utvecklat en metod för att skapa personligt engagemang i verksamheter med hjälp av kommunikation. Metoden används som grund när vi utvecklar strategier och åtgärder för hur en verksamhet kan engagera medarbetarna i de förändringsprocesser som den står inför.

Kundteamet

Kraven på dialog och kontinuerlig närvaro i användarnas liv ökar för var dag som går. För att möta dessa krav måste man tänka om kampanjmodellen och utveckla en organisation som kan närvara i användarnas vardag – på deras villkor.

För att möjliggöra detta behövs nya lösningar för både organisationen och kommunikationen. Vi hjälper verksamheter att ta fram ett kundteam som är rustat för att leverera relevant och aktuell kommunikation på målgruppens egna premisser. Teamet kommer att bestå av medarbetare med tvärvetenskaplig kompetens, med stöd av våra rådgivare och externa experter vid behov.

Vi deltar även aktivt i kundteamets löpande arbete med att övervaka och hantera den kontinuerliga kommunikationen i verksamhetens alla kanaler.

Kan vi hjälpa till med er kommunikation? Hör av er till oss!