Vi accelererar verksamheters förmåga att fylla användarbehov med hjälp av metoder som utvecklats för en digital tid.

I en tid då användarnas behov förändras radikalt är upplevelsen av att få sina personliga behov tillfredsställda en avgörande konkurrensfördel. För att lyckas positionera verksamheter, varumärken, produkter eller tjänster i denna nya konkurrenssituation, behövs insikter, metoder, verktyg och rådgivare som förstår människors behov och levererar nya, digitala lösningar för att möta dessa. Därför har vi skapat vår egen nordiska accelerator; Trigger Akselerator™.

Stresstest av affärsmodeller

I en digital tid med nya krav från användare och omvärld utmanas traditionella affärsmodeller i allt högre grad. Vi har utvecklat ett stresstest i workshopformat, där vi testar om en verksamhets affärsmodell är stark nog att överleva morgondagens förutsättningar.

Stresstestet är särskilt utformat för ledningsgrupper, men kan även anpassas till avdelningar, grupper eller kurser för verksamheter inom samma bransch.

Intern innovation

Alla organisationer har medarbetare som kan bidra med innovationskraft, nya tankar, stora idéer och små, enkla steg som kan bidra till förbättring och effektivisering av verksamheten. För att säkerställa att en organisation får ut sin sanna innovationspotential, utvecklar vi ett program som underlättar för medarbetare att bidra med sina idéer och lösningar.

Programmet kan utformas som en permanent innovationsmetod som implementeras i organisationen, eller som en avgränsad fas där medarbetarna genomför en process för att komma fram till nya lösningar – enskilt eller gemensamt.

Empatiska affärsmodeller

Dagens användare ställer allt högre krav på företag. Det räcker inte längre att minska negativ miljöpåverkan och sponsra goda ändamål. För att bli framtidens vinnare krävs att hela affären bidrar positivt till samhällsutvecklingen. Att framtidssäkra en affärsmodell innebär att inkludera ett samhällsbidrag i själva kärnan, så att varje köp av verksamhetens produkter och tjänster gör samhället lite bättre – på ett eller annat sätt.

Vi hjälper verksamheter att utveckla ansvarsfulla affärsmodeller med metoder som inspireras av cirkulär ekonomi och triple bottom line-filosofi, och skräddarsyr dessa för att bidra till den samhällsroll som verksamheten har ambition att fylla.

Startup-matchning

Utvecklingen går så fort att etablerade verksamheter får svårt att hänga med. Därför växer behovet att arbeta tätt tillsammans med nystartade verksamheter, för att lära sig nya tankar och verktyg och för att utbyta tjänster som skapar mervärde för båda parter. Det kan handla om allt från tekniköverföring och kommersiella partnerskap (för exempelvis distribution eller dataanvändning) till kapitalinvesteringar och uppköp.

Många företag kämpar för att orientera sig i en startup-miljö som utvecklas i rekordfart. Med Trigger accelerator har vi en fot in i denna värld. Detta ger oss värdefulla insikter som vi använder för att hjälpa etablerade verksamheter att hitta de startup-egenskaper som är bäst lämpade för att lösa just deras behov. Genom vår strategiska process matchar vi ett specifikt startup med en etablerad verksamhet.

Strategier för att skala upp och expandera

Vi utvecklar strategier för att skala upp och expandera som bygger på verksamhetens samhällsroll och användarnas behov. Med detta som utgångspunkt analyserar vi de nya marknader och områden som har störst potential för den specifika verksamheten. Vi utvärderar möjligheter och riskfaktorer, och ger verksamheten ett gediget beslutsunderlag när den står inför valet om vilken väg den framtida tillväxten ska ta.

Positionsfrämjande produktutveckling

Många verksamheter erbjuder produkter och tjänster som inte har en tydlig koppling till organisationens position och roll i samhället. Resultatet är att positionen försvagas, i en tid då tydlighet blir allt viktigare. Ibland krävs det inte mycket för att säkra att alla produkter levererar på en viss position, medan det i andra fall måste utvecklas nya produkter för att säkerställa att hela portföljen blir ett bevis på den position som verksamheten eftersträvar.

Vi har utvecklat en analytisk modell som gör det enkelt att bedöma om den befintliga produktportföljen har ett tydligt positioneringsvärde. Utifrån denna utgångspunkt ser vi över möjligheterna att anpassa existerande produkter och/eller utveckla nya, som stärker verksamhetens samhällsroll och ger varumärket en stark och tydlig position.