Vi arbetar strategiskt för att utveckla verksamheter som är viktiga för människor

Verksamheter, varumärken och produkter som vill vara relevanta i framtiden måste leverera på nya krav från kunder, användare och samhället. De måste möta nya konkurrenter och utveckla skalbara affärsmodeller som är konkurrenskraftiga i en digital tid. För att hitta rätt väg in i framtiden arbetar vi strategiskt, med vetenskapliga och kulturella insikter som grund för allt vi gör. Vi identifierar och analyserar vad målgruppen faktiskt behöver, för att tillsammans kunna utveckla lösningar som levererar på verkliga och långvariga behov. I Trigger sätter vi användarnas intressen först i alla delar av strategiarbetet, för att säkerställa att vi skapar lösningar som är viktiga för människor.

Vi kartlägger nuläget

Med Pathfinder som verktyg samlar vi den data som behövs för att snabbt kartlägga den aktuella situationen. Utifrån detta undersöker vi hur väl rustad verksamheten är för att möta de förändringar som kommer att forma framtidens konkurrenssituation.

Vi analyserar verksamheter, affärsområden, varumärken & produkter

Pathfinder använder artificiell intelligens för att tolka och visualisera relevanta data. Med hjälp av detta skapas en enkel överblick över kritiska områden att förbättra, samt områden som verksamheten har särskilt goda förutsättningar att bygga vidare på för att stärka sin framtida konkurrenskraft.

Vi utvecklar existensberättigandet

Utan ett starkt och relevant existensberättigande kan ingen verksamhet överleva på längre sikt.

Existensberättigandet består av tre grundpelare:

  • Ett användarbehov som är starkt nog för att människor ska vilja betala för det i en digital värld.
  • En samhällsroll som besvarar varför du finns.
  • En affärsmodell där både intäkter och kostnadsstrukturer är digitalt hållbara.

Vi utvecklar åtgärder som utvecklar och stärker verksamheters existensberättigande.

Vi stärker varumärkesplattformen

För att betyda något för människor i framtiden måste en varumärkesplattform leverera på följande parametrar:

  • Produktkvalitet och sömlös användarupplevelse.
  • Bidra positivt till samhället.
  • Hjälpa människor att stärka sin egen identitet.

Vi arbetar strategiskt för att utveckla lösningar som stärker varumärkesplattformar i alla dessa delar.

Vi bygger realiseringsresurser

Realiseringsresurser är de resurser som en verksamhet använder för att realisera potentialen i sitt existensberättigande och sin varumärkesplattform.

En verksamhets realiseringsresurser består av tre övergripande delar:

  • Teknik
  • Organisation
  • Kommunikation

Vi hjälper verksamheter att identifiera och integrera nya tekniska lösningar, utveckla en förändringsbenägen organisation och effektivisera den externa och interna kommunikationen.

Användartest, lärande, förbättring och skalning

Efter att ha analyserat verksamheten och prioriterat vilka strategiska åtgärder som är mest brådskande, är det dags att implementera.

Vår metod utgår från lärdomar och erfarenheter från några av världens smartaste startups. Med detta i ryggen säkerställer vi en effektiv utvecklingsprocess, med snabbast möjliga väg från planering till användartester.

Genom att arbeta med småskaliga pilotprojekt med hög strategisk betydelse och tidig användning av testmetoder minskar vi risken för storskaliga misslyckanden, och möjliggör ett snabbt utvecklingstempo.

Kontinuerlig transformation

Parallellt med att genomföra åtgärder uppdaterar vi Pathfinder med ny data baserat på de resultat som vi uppnår längs vägen. Vi gör detta snabbt, effektivt och kontinuerligt, så att vi alltid kan förhålla oss till uppdaterade verklighetsbilder.

Med hjälp av denna process kan vi löpande genomföra nya åtgärder för att se till att verksamheten är i ständig förändring och förbättring.