Triggers ambition är att vara en katalysator som bidrar till att skapa positiv samhällsutveckling.

Trigger arbetar i skärningspunkten mellan människor, verksamheter och samhälle och tar hänsyn till planeten i allt som vi gör. Vår ambition är att bidra till en positiv utveckling. För att lyckas med detta arbetar vi kontinuerligt med att leva upp till vår roll i samhället – rollen som katalysator för en positiv samhällsutveckling.

Människor behöver utveckling
När vi pratar om utveckling av människor, så handlar det om att hjälpa dem att anpassa sig till en ny tid. Ny teknik kräver nya kunskaper. Arbetsplatsen förändras, och människorna måste göra detsamma.

En avgörande framgångsfaktor för verksamhetsutveckling är att medarbetarna är motiverade och engagerade i processen. Tyvärr är det inte alltid så. I själva verket misslyckas hela 70-80 procent av alla förändringsprocesser eftersom människorna i verksamheten saknar den motivation som krävs. För att lyckas utveckla verksamheter, måste vi därför skapa nya verktyg som motiverar människor att utvecklas.

Detta gör vi genom att se till att de förstår allvaret, inser behovet av att vidta åtgärder och får hjälp att lära sig nya saker. Parallellt med detta fokuserar vi på att göra förändringsprocessen till något inspirerande och roligt, istället för farligt och ångestfyllt. För om vi inte får med människorna, så kommer vi inte heller att kunna skapa en positiv utveckling i verksamheten som de arbetar i.

Verksamheter måste ompositionera sig själva
Med utveckling av verksamheter, menar vi de åtgärder som är nödvändiga för att positionera en verksamhet för framtiden. Oavsett om det är ett startup på väg ut i världen, en medelstor verksamhet som vill expandera eller en stor verksamhet som måste vidta åtgärder för att möta digitaliseringen.

Vi tror att digitaliseringen kommer att utmana verksamheter i alla branscher. Att spelreglerna är på väg att förändras. Att det är angeläget att vidta åtgärder för att utvecklas, eftersom digitaliseringen skapar omfattande utmaningar och möjligheter för alla som driver en verksamhet.

Aldrig förr har det gått så snabbt att utveckla nya affärer, produkter och tjänster. Aldrig har det varit möjligt att nå ut till så många människor. Aldrig har förutsättningarna varit bättre lämpade för dem som vill spela en viktig roll i samhället.

Vi kommer att göra allt vi kan för att bidra till att verksamheter lyckas positionera sig för framtiden. Att få fler att stärka sin position genom att gå igenom en digital transformation. Det är det absolut viktigaste som vi kan bidra med till samhället. För om världen ska kunna lösa de utmaningar som vi står inför, så måste näringslivet komma med nya lösningar.

Samhället behöver nya lösningar
År 2040 är vi dubbelt så många 80-åringar som idag. År 2050 bor 70 procent av världens befolkning i städer. Robotar, artificiell intelligens och automatisering leder till att fler och fler jobb utförs av maskiner. Samhället står inför stora utmaningar. Lösningarna är i nuläget för få – och inte tillräckligt kraftfulla. Vi tror att starka allianser, nytänkande och ny teknik krävs för att hitta nya lösningar.

Även om vi inte är fler än 50 anställda, så kommer vi alltid göra allt som vi kan för att bidra. Vi kommer att fortsätta arbeta för att lyfta viktiga samhällsfrågor som kräver mer omfattande lösningar än vad någon enskild aktör kan genomföra. Vi kommer att hjälpa till att bygga starka allianser mellan offentliga och privata företag, entreprenörer och organisationer, och utveckla hållbara lösningar för samhället och för de verksamheter som deltar i arbetet. Genom detta arbete vill vi hjälpa till att skapa en positiv utveckling i samhället.

Planeten behöver hjälp
Klimatförändringarna kräver nya lösningar, där ny teknik utgör en viktig del. Vi har alla ett ansvar att ta hand om planeten. Under kommande år kommer det inte längre vara möjligt att göra affärer om verksamheten inte tar hållbarhet på allvar. Miljöansvar är inte längre filantropi som görs vid sidan av, det måste ligga i centrum för hela affärsmodellen. Det är först då som det blir hållbart på riktigt.

Vi tror på kraften i ny teknik och vi är övertygade om att den tekniska utvecklingen kommer att spela en viktig roll i arbetet med att utveckla lösningar som verkligen gör skillnad. Detta arbete tycker vi är otroligt viktigt. Därför arbetar vi aktivt för att utveckla projekt och initiativ som använder ny teknik för att hitta nya svar.

Vi ser också att användare, investerare och myndigheter tar allt fler aktiva beslut för att stötta verksamheter som har hållbarhet i kärnan av sin affärsmodell. Användare eftersom de blir mer och mer medvetna. Investerare eftersom det ger avkastning. Myndigheter eftersom de måste belöna hållbara initiativ för att kunna leverera på internationella klimatåtaganden.

Under de närmaste åren kommer därför hållbara initiativ inte bara vara viktigt i det långa loppet, det kommer också att vara en avgörande kortsiktig konkurrensfördel. Om verksamheter inte levererar på detta kommer de helt enkelt väljas bort till förmån för andra som tar hållbarhet på allvar.

Vill du lära känna oss bättre? Hör av dig!