Vi utvecklar verksamheter som betyder något för människor.

Pathfinder by Trigger & Pure Logic

Förmågan att tolka förändringar i omvärlden och anpassa sin verksamhet efter nya krav är en avgörande konkurrensfördel.

Genom att analysera och översätta data med hjälp av artificiell intelligens hjälper Pathfinder verksamheter att förstå sin omvärld och anpassa sig för framtiden – redan idag.

Läs mer

Trigger Akselerator™
Via vår nordiska accelerator Trigger Akselerator™ arbetar vi med innovativa startups och etablerade verksamheter.

Har du en bra affärsidé som kan göra världen lite bättre?

Hör av dig till oss!

 

Ta kontakt